TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
BOŻENA CHODYCZKO
telefon 602- 65-77-55
e-mail: bozenachodyczko@gmail.com
Cennik
Tłumaczenia Zwykłe
Nauczanie
Kontakt
CENNIK

TŁUMACZENIA PISEMNE

na język polski - 25 zł.
na język ukraiński - 35 zł.
na język angielski - 35 zł.

Przy czym jedna strona to:

1125 znaków ze spacjami (tłumaczenie poświadczone)

1800 znaków ze spacjami (tłumaczenie zwykłe)

Podane ceny są cenami netto - VAT 23%.

Wg rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia
tłumaczy przysięgłych z późniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje:


§ 7.

1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.


TŁUMACZENIA USTNE (KONSEKUTYWNE)

język ukraiński - 100 zł. netto za godzinę
język angielski - 100 zł. netto za godzinę


Dodatek za pracę w nocy (22.00-6.00) i w dni świąteczne – +50% ceny

UWAGA:

Termin wykonania tłumaczenia liczony jest od dnia następnego względem daty przyjęcia tekstu. Ustalając termin wykonania tłumaczenia, nie bierze się pod uwagę dni ustawowo wolnych od pracy. Termin z piątku na poniedziałek liczy się jak z dnia na dzień. Przy tłumaczeniach ustnych, dodatkowe koszty tłumacza np.: ubezpieczenia, nocleg, wyżywienie, dojazd pokrywa zleceniodawca.

Tryb zwykły:

– do 5 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie.

Tryb pilny (+50%):

· do 5 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
· od 6 do 9 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie

Tryb ekspresowy (+100%):

· od 6 do 9 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
· od 10 do 12 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie
· gdy wykonanie usługi ma się rozpocząć w ciągu 4 godzin

Tryb superekspresowy (+150%):

· od 10 do 12 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
· powyżej 12 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie
· gdy wykonanie usługi ma się rozpocząć w ciągu 1 godziny
O Mnie
Tłumaczenia Poświadczone