TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
BOŻENA CHODYCZKO
telefon 602- 65-77-55
e-mail: bozenachodyczko@gmail.com
ПРО МЕНЕ
ЗВИЧАЙНІ ПЕРЕКЛАДИ
НАВЧАННЯ
ЦІНИ
КОНТАКТ
ПРИСЯЖНІ (ЗАСВІДЧЕНІ) УСНІ І ПИСЬМОВІ ПЕРЕКЛАДИ УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРИСЯЖНІ (ЗАСВІДЧЕНІ) ПЕРЕКЛАДИ: ПИСЬМОВІ І УСНІ.
Переклади, які вимагають засвідчення перекладача зі спеціальними повноваженнями присяжного перекладача, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції. Мене внесено до списку присяжних перекладачів української мови Міністерства юстиції під номером TP/2303/06;
TP/2303/06.
Специфіка присяжного перекладу полягає в тому, що перекладається кожен елемент, внесений до оригіналу, в тому числі: печатки, приписки, посилання і т.п. відповідно до законоположень про засвідчені переклади, а кожну перекладену сторінку опечатує та підписує присяжний перекладач, тобто уповноважений до виконання перекладів, які часто вимагають різні установи.
Джерельний документ для цього виду перекладу становить оригінал документа, а якщо Клієнт не подає для перекладу оригіналу, а лише копію, то це мусить бути вказано в описі засвідченого перекладу. Після закінчення перекладу Клієнту повертають оригінали документів.
Письмові присяжні переклади: торгові угоди, угоди з дотриманням конфіденційності, заяви, копії, декларації відповідності, трудові договори, фактури, фінансові звіти, банківські документи, звіти, тендерна документація, судова документація, нотаріальні акти, довіреності, заповіти, статути, митна документація, податкові декларації, постанови суду, акти обвинувачення, судові вироки, виписки з земельних книг, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, дипломи, шкільні атестати, свідоцтва про випускні екзамени, свідоцтва про працевлаштування, професійні звання, свідоцтва підтвердження кваліфікацій і професійних уповноважень, залікові, карти перебігу навчання, посвідчення водія, документи на автомобіль (технічні паспорти, договори купівлі/продажу, паспорти транспортного засобу), довідки про несудимість, страхові поліси, основні документи фірми (довідки з Загального класифікатора підприємств і організацій, ІНПП, реєстрація в Загальному обліку господарської діяльності, Державному судовому реєстрі, довідки про відсутність заборгованості перед фондами соціального страхування i державним казначейством, підтвердження права власності, виписки з банку і інше.
Одна сторінка присяжного перекладу налічує 1125 знаків з пробілами (державний стандарт).
Одна сторінка звичайного або спеціалізованого перекладу становить 1800 знаків з пробілами.
Кожна розпочата сторінка приймається за одну повну сторінку.
Я виконую усні та письмові переклади, звичайні і присяжні української мови та незасвідчені переклади англійської мови.
Я працюю за державними ставками тобто найнижчими, не одержуючи жодних додаткових комісійних.
ПРИСЯЖНІ ПЕРЕКЛАДИ