TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
BOŻENA CHODYCZKO
telefon 602- 65-77-55
e-mail: bozenachodyczko@gmail.com
ПРИСЯЖНІ ПЕРЕКЛАДИ
ЦІНИ
ПРО МЕНЕ
ЗВИЧАЙНІ ПЕРЕКЛАДИ
ЗВИЧАЙНІ (НЕЗАСВІДЧЕНІ) УСНІ І ПИСЬМОВІ ПЕРЕКЛАДИ МОВИ: УКРАЇНСЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА

ПИСЬМОВІ ПЕРЕКЛАДИ:
Це переклади доставлених або вказаних Клієнтом текстів, опрацьованих в довільній письмовій формі. Для правильного перекладу, перекладач повинен від початку перекладу мати повний текст.
Результат роботи перекладача в цьому випадку становить текст іншою мовою, який відповідає оригіналу. Перекладач не зобов'язаний перекладати дослівно, проте повинен правильно передати зміст першоджерела, відповідно до природи і специфіки обох мов. З нашого боку він не має права „творити новий текст" за рахунок доповнення змісту і значень, яких не містить оригінальний текст.
Розрахунковою одиницею між Клієнтом і перекладачем є так звана розрахункова сторінка - тобто 1800 знаків з пробілами. За знак вважаються всі видимі друкарські (літери, знаки пунктуації, цифри, знаки переносу і т.п.) та обґрунтовані будовою речення пробіли між ними.
Оцінку кількості знаків перекладу, та кількості умовних розрахункових сторінок провести перед, чи навіть в процесі перекладу дуже важко і можна підготувати на прохання Клієнта лише з дуже великим наближенням. Це привід, що предметом Договору на переклад тексту, який укладається з Клієнтом, завжди є ціна за одну умовну сторінку. Остаточна кількість знаків і сторінок перекладу відома лише в момент остаточного закінчення роботи над ним і саме вона становить підставу для розрахунку з Клієнтом.
Перекладач зобов'язаний підтвердити Клієнтові, що кількість сторінок у розрахунку відповідна. Тепер це дуже легко, оскільки найпопулярніший редактор текстів Word, в кожній версії, дозволяє безпосередньо перевірити кількість знаків з пробілами у кожному текстовому файлі (текстові поля дораховується окремо).
Приклади економічно-юридичних документів: торгові пропозиції, контракти, рапорти, бізнес плани, торгова кореспонденція, тендерна документація, маркетингові матеріали, декларації відповідності, договори про дотримання конфіденційності, норми, патенти, нотаріальні акти, довіреності, статути, закони, фінансові звіти, аудити, банківські документи, інформація про діяльність фірми, маркетингові стратегії, податкові декларації, постанови суду, акти звинувачення, судові вироки, копії земельних книг.

УСНІ ПЕРЕКЛАДИ:
Усні переклади, які виконує перекладач, це послідовні переклади (без кабіни, під час конференції, ведення переговорів, навчань, презентацій, засідань наглядових рад, і т.п., - особа, яка говорить, робить перерву що декілька речень, щоб дати перекладачеві час на переклад).
Усні переклади можуть також бути присяжними перекладами. Вони необхідні всюди, де іноземець постає перед державним чиновником напр. у нотаріусів, в поліції, в судах, установах цивільного стану.
Умови праці та заробітна плата у випадку усних перекладів визначаються таким чином, що робочий час перекладача відраховується від години, на яку був замовлений. Всі перерви для учасників зустрічі чи конференції стосуються також перекладача і включаються в його робочий час.
Рекомендується надати перекладачеві допоміжні матеріали, пов'язані з тематикою зустрічі з таким випередженням, щоб він мав час відповідно підготуватись.
Якщо зустріч відбувається поза місцезнаходженням перекладача, Клієнт покриває кошти проїзду і перебування перекладача.
Розрахунок усних перекладів відбувається на підставі 4-годинних блоків.
КОНТАКТ
НАВЧАННЯ